Advertisement
Targi ENERGETAB 2007 zakończone
Największe i najbardziej dynamicznie rozwijające się w branży elektroenergetycznej Targi ENERGETAB zakończyły w czwartek 13 września br. swoją 20-tą edycję. Do jubileuszowego nastroju nie dostosowała się jednak aura.Trwające przez kilka dni przed Targami ulewne deszcze, które spowodowały lokalne podtopienia i zagrożenie powodziowe na Podbeskidziu poważnie utrudniły pracę ekipom budującym i wyposażającym w eksponaty stoiska targowe. Do ostatniej chwili trwały także prace doprowadzające drogi i parkingi na terenie targowym do stanu używalności.
Zła pogoda nie odstraszyła zwiedzających, którzy jak zwykle tłumnie przyjechali do Bielska-Białej, aby zapoznać się z najnowszymi urządzeniami oraz aparaturą stacji i sieci elektroenergetycznych czy też rozwiązaniami technologicznymi w zakresie generacji i przetwarzania energii elektrycznej. A trzeba przyznać, że było na co popatrzeć. Padł kolejny rekord – liczba wystawców przekroczyła 650, w tym 73 wystawców zagranicznych z 16 krajów europejskich, USA i Chin. Rekordową liczbę, bo 67 wyrobów, zgłoszono do konkursu targowego na najbardziej wyróżniający się produkt.
Spośród nich komisja konkursowa przyznała najwyższe laury następującym produktom:
  • Puchar Ministra Gospodarki – dla Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie za „Typoszereg przewodów energetycznych”,
  • Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej za „System stalowych pomiedziowanych uziemień dla urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i ochrony odgromowej” zgłoszony przez firmę GALMAR Marciniak S.J. z Poznania,
  • Złoty Lew Kazimierza Szpotańskiego fundacji Jacka Szpotańskiego za „AMR system Apator” dla Apator S.A.,
  • Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za „Miernik MIC-5000” zgłoszony przez firmę Sonel S.A. ze Świdnicy,
  • Złoty Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za „Zabezpieczenie częstotliwościowe typu RFT-451” zgłoszone przez firmę ZEG-Energetyka Sp. z o.o.,
  • Srebrny Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za „Kablowe linie uniwersalne z przewodami w pełnej izolacji i stalową linką nośną – opracowanie i wdrożenie technologii projektowania i budowy zgłoszone przez firmę PPHU „Tranzex” Sp. z o.o i SAE Sp. z o.o.,
  • Brązowy Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za „Technologię oraz urządzenie do wymiany izolacji i osprzętu na słupach odporowych i odporowo-narożnych linii 400 kV w zawieszeniu Ł02 i Ł03 realizowaną pod napięciem” zgłoszoną przez firmę Energa – Operator S.A., Oddział w Toruniu,
  • Złoty Medal Targów ENERGETAB 2007 za „System monitoringu infrastruktury technicznej obiektów telekomunikacyjnych i transmisji danych dla energetyki” zgłoszony przez firmę Electronic Power And Market Sp. z o.o. ze Szczecinka,
  • Srebrny Medal Targów ENERGETAB 2007 za „Cyfrowy rejestrator zakłóceń RZ-1 zgłoszony przez firmę Kared Sp. z o.o. z Gdańska,
  • Brązowy Medal Targów ENERGETAB 2007 za „Grupę słupów SAL-P (SAL-P dz) zgłoszoną przez Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa.
Komisja Konkursowa przyznała ponadto 10 wyróżnień Targów ENERGETAB 2007.
Targom towarzyszyły liczne prezentacje promocyjne i spotkania z kluczowymi klientami, organizowane przez poszczególnych wystawców, natomiast redakcja ukazującego się już 60 lat miesięcznika „Energetyka” zorganizowała interesujące seminarium redaktorów naczelnych czasopism branży energetycznej. Liczne grono zgromadziło także seminarium „Elektroenergetyka w budownictwie”, zorganizowane drugiego dnia Targów przez Bielsko-Bialski Oddział SEP.
Jubileuszowa edycja Targów stała się dobrą okazją dla organizatora – ZIAD Bielsko-Biała S.A. dla uhonorowania specjalną statuetką kilkunastu najbardziej zasłużonych dla rozwoju Targów ENERGETAB osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele firm i instytucji od wielu lat współpracujący przy organizacji Targów ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Prezydent Bielska-Białej – Jacek Krywult, który podczas inauguracji Targów zapowiedział rozstrzygnięcie we wrześniu przetargu na budowę wielofunkcyjnej hali wraz z rozległymi parkingami.
Prezes SEP, prof. Jerzy Barglik, odznaczył Targi ENERGETAB Złotą Honorową Odznaką SEP. Organizatorzy natomiast wyróżnili najbardziej „długoletnich” wystawców, którzy podczas wieczornego bankietu otrzymali eleganckie „podziękowanie”, mające również wymiar finansowy.
Trzymając kciuki za spełnienie zapowiedzi istotnej poprawy infrastruktury targowej już dzisiaj warto zaznaczyć w kalendarzu termin przyszłorocznych Targów (od 16-18 września 2008 r.).

Agata Eckert
 
 

 

© 2021 Grupa INFOMAX