Advertisement
Ekolaury 2012 rozdane!
Image20 czerwca w Kinoteatrze Rialto rozstrzygnięty został prestiżowy konkurs ekologiczny Polskiej Izby Ekologii Ekolaury 2012. O nagrodę ubiegało się wiele przedsiębiorstw, dla których ochrona środowiska to już nie tylko np. zwykła segregacja odpadów. To przede wszystkim jedne z ważniejszych projektów zrealizowanych zarówno przez większe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa...

LAUREACI XI edycji Konkursu „Ekolaury PIE”

KATEGORIA: Gospodarka wodno-ściekowa

Wyróżnienie dla:
Chorzowsko-Świętochłowickiego  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o.
41-500 Chorzów, ul. Składowa 1
Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec”.

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla:
Kompanii Węglowej S.A.
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
Nazwa przedsięwzięcia: „Poprawa systemu gospodarki wodnej w Kompanii Węglowej S.A.”

Kategoria: OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY

Wyróżnienie dla:
Zakładów Energetyki Cieplnej S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14
Nazwa przedsięwzięcia: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez budowę instalacji oczyszczania gazów Wydziału 6 „Wujek” ZEC Katowice”.

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla:
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego JANTAR Ryszard Łach
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50
Nazwa przedsięwzięcia: „Termomodernizacja 22 budynków mieszkalnych : w Rydułtowach, w Pszowie, w Jastrzębiu Zdroju i w Czeladzi”.

Kategoria: OCHRONA PRZED HAŁASEM

Wyróżnienie dla:
TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddziału Elektrowni Siersza w Trzebini

32-541 Trzebinia
Nazwa przedsięwzięcia: „Realizacja inwestycji w Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, w kierunku ograniczenia emisji hałasu do środowiska, ze źródeł zlokalizowanych na terenie jednostki”.

Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI

Wyróżnienia dla:
1.    Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.

80-867 Gdańsk ul. Swojska 9
Nazwa przedsięwzięcia: „Przystosowanie Elektrociepłowni Gdańskiej i Gdyńskiej do pracy bezskładowiskowej”.

2.    Centrum, Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.

03-733 Warszawa, ul. Targowa 24
Nazwa przedsięwzięcia: „Stworzenie efektywnego, ogólnokrajowego systemu zbiórki i zagospodarowania zużytych opon samochodowych”.

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla:
Ekofol II S.A.

41-902 Bytom, ul. Korfantego 45
Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa i wdrożenie internetowego systemu inwentaryzacji wyrobów azbestowych w kraju – Baza Azbestowa (praca wykonywana na zlecenie i z inspiracji Ministerstwa Gospodarki)”

Kategoria: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla:
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych MetalERG JMJ Cieślak S.J.

55-200 Oława, ul. Pułaskiego 2
Nazwa przedsięwzięcia: „Innowacyjne urządzenie do suszenia balotów słomy za pomocą ciepła odpadowego”.

Kategoria: ZIELONE TECHNOLOGIE I EKOPRODUKTY

Wyróżnienie dla:
Katowicki Węgiel Sp. z o.o.

40-205 Katowice, ul. Ks. Franciszka Ścigały 14
Nazwa przedsięwzięcia: „Wprowadzenie na rynek nowego produktu pod nazwą handlową EKOSORT – paliwo kwalifikowane, przeznaczonego do spalania w niskoemisyjnych kotłach węglowych w gospodarce komunalnej i ogrzewnictwie indywidualnym”.

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla:
SAFEGE Oddział w Polsce

00-410 Warszawa, ul. Solec 22
Nazwa przedsięwzięcia: „Za wdrożenie PICCOLO – narzędzie do symulacji pracy sieci wodociągowej”.

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla:
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 39
Nazwa przedsięwzięcia: „EKO postawa to dobra zabawa”

Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Ekolaury Polskiej Izby Ekologii dla:
1.    Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
40-022 Katowice, ul. Damrota 16-18
Nazwa przedsięwzięcia: „Działania proekologiczne realizowane w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.”

2.    Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego WROTECH Sp. z o.o.
54-616 Wrocław, ul. Kunickiego 15
Nazwa przedsięwzięcia: „Całokształt działalności Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego WROTECH na rzecz ochrony środowiska”.

3.    AQUA S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23
Nazwa przedsięwzięcia: „AQUA S.A. – dobre praktyki zarządcze w zgodzie z zrównoważonym rozwojem”.

Kapituła przyznała: 9 ekolaurów i 6 wyróżnień.

 

© 2024 Grupa INFOMAX