Advertisement
Sympozjum Dendrologiczne
W dniu 23 sierpnia 2007 roku pod patronatem Ministra Środowiska odbyło się Sympozjum Dendrologiczne. Tematy sympozjum dotyczyły aktualnych problemów związanych z drzewami w aglomeracjach miejskich oraz nowych kierunków w tej dziedzinie.

 

Poniżej przedstawiamy jeden z aspektów prowadzenia szkółki gruntowej. Podstawą działania jest dobrze opracowana technologia zabezpieczania bryły korzeniowej, która pozwoli szkółkarzowi sprzedać jego produkty w formie bezpiecznej dla rośliny i łatwej do transportu.
Przy niewielkich obwodach niektóre gatunki drzew mogą być z powodzeniem sprzedawane i przewożone na spore odległości z gołym korzeniem. Jednak w przypadku większych drzew znacznie lepszym sposobem jest balotowanie w jutę i kosze siatkowe.
Chociaż balotowanie drzew wymaga użycia specjalistycznych maszyn, to jednak prawidłowo wykonany balot poz wala na zachowanie większej masy korzeni (w porównaniu do roślin kopanych z „gołym korzeniem”), a tym samym gwarantuje lepszą kondycję fizjologiczną drzewa po posadzeniu, zabezpiecza system korzeniowy przed uszkodzeniami mechanicznymi, chroni korzenie przed szybkim obsychaniem w czasie transportu i nadaje lepszą stabilizację roślinie w podłożu zaraz po posadzeniu.
Dobrej jakości kosze odznaczają się wysoką wytrzymałością i odpowiednią elastycznością. Są to bardzo istotne czynniki wpływające zarówno na wydajność procesu balotowania, jak i jakość samego balotu. Kosze i tkaninę jutową produkuje się w kilku rozmiarach. Zastosowanie danego rozmiaru jest uzależnione od średnicy maszyny, którą wykopuje się drzewa lub krzewy, a ten zwykle określa się na podstawie obwodu pnia. Do każdego rozmiaru kosza trzeba prawidłowo dobrać rozmiar chusty jutowej, tak by zabezpieczyć bryłę korzeniową aż po sam pień, inaczej wysypująca się ziemia obluzuje kosz, a drzewo „wyrwie się” z balotu. W przypadku dużych balotów stosuje się dwie lub nawet trzy warstwy juty po to, by zatrzymać osypujące się podłoże.
Bardzo ważne jest mocne zaciągnięcie kosza na bryle korzeniowej gwarantujące brak problemów z transportem i posadzeniem, a co za tym idzie przyjęcie się rośliny w nowym miejscu. Po posadzeniu zabalotowanego drzewa kosz wraz z jutą ulega rozkładowi w niedługim czasie.
Balot nie powinien być pokryty grubszą warstwą podłoża niż 3-4 cm, w przeciwnym razie dostęp tlenu do korzeni zostanie ograniczony, a to może powodować ich zamieranie i zagniwanie.
Kosze zanim trafią do użytku muszą być odpowiednio przechowywane, tzn. tak aby uniknąć ich korozji (skorodowany kosz trudniej zaciągnąć, a wytrzymałość drutu znacznie się obniża).
Ważnym problemem jest również odpowiednio zorganizowany transport balotów. Małe baloty mogą być przenoszone i sadzone ręcznie, problem pojawia się jednak w przypadku większych balotów, np.: 1400 cm, których masa wymaga użycia maszyny. Dużym ułatwieniem w tym przypadku są produkowane przez firmę P.P.H.U. „drew-smol” kosze z linkami stalowymi, na których balot może być swobodnie unoszony i transportowany.
Podsumowując, balotowanie koszami siatkowymi i tkaniną jutową ma następujące zalety:
  • pozwala na prowadzenie szkółki w gruncie z zachowaniem wszelkich zalet tego typu szkółek,
  • zapewnia odpowiednią ochronę systemu korzeniowego w czasie transportu i nasadzania przy minimalnych nakładach,
  • daje możliwość nasadzania i przesadzania drzew i krzewów bez konieczności transportu w specjalistycznych przesadzarkach, co znacznie obniża koszty,
  • nadaje się do wszystkich gatunków drzew i krzewów uprawianych w szkółkach.

Agnieszka Klima
P.P.H.U. „drew-smol”
 
 

© 2021 Grupa INFOMAX