Advertisement
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza...
...kolejną edycję Konkursu - „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2013 roku”.

Do konkursu mogą przystąpić wydawcy, nadawcy, producenci, upowszechniający na terenie obejmującym co najmniej jeden powiat województwa śląskiego zasadę zrównoważonego rozwoju oraz informacje dotyczące źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska.

Konkurs rozstrzygany będzie w następujących kategoriach:

A. Prasa:
    ogólnoinformacyjna:
    - lokalna,
    - regionalna,
    - ogólnopolska,
    branżowa,
    ekologiczna, w tym upowszechniająca naukową wiedzę ekologiczną.

B. Radio

C. Telewizja

D. Internet.


Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19.

Informacje dotyczące Konkursu, w tym wypełniania wniosku, można uzyskać pod numerem telefonu 32 757 37 71.
 
Zgodność koncepcji cyklu kolumn, audycji, programów lub aktualizacji serwisu ekologicznego z założeniami Konkursu można konsultować z Piotrem Biernatem, tel.: 32 603 22 85.
 
Wzory wniosków (część A i B1/R wraz z załącznikami), Regulamin Konkursu oraz Kryteria oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl
 
Termin składania wniosków upływa 31.08.2012 r.
Decyduje data wpływu do Funduszu.
 

© 2021 Grupa INFOMAX