Advertisement
Cyfrowa łączność dla tatrzańskich ratowników
Image

Image

Image

TOPR doczeka się wreszcie cyfrowej łączności radiowej. Cały nowy system służący ratownictwu górskiemu i ochronie przyrody sfinansuje NFOŚiGW.

3 sierpnia w Zakopanem Władysław Jan Majka, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisał z władzami TOPR i GOPR dwie umowy, dzięki którym TOPR zyska nowy, cyfrowy system łączność zaś podhalańska grupa GOPR – nowy samochód terenowy. Obie dotacje w wysokości odpowiednio 450 tys. zł i 200 tys. zł pokryją 100% kosztów zakupu nowego sprzętu. Ze strony TOPR umowę podpisali Jan Krzysztof (Naczelnik TOPR) oraz Czesław Ślimak (Wiceprezes Zarządu) zaś GOPR reprezentowali: Jan Łuszczewski (Prezes Zarządu Głównego) oraz Jacek Dębicki (Naczelnik i Sekretarz ZG GOPR). "Wierzę, że zakupiony sprzęt uzupełni i wesprze poświęcenie oraz kwalifikacje zawodowe ratowników przy udzielaniu pomocy na górskich szlakach" powiedział wiceprezes Majka.

Obecny, analogowy system łączności w Tatrach, poza gorszą jakością, niezawodnością i zasięgiem, utrudnia współpracę z innymi systemami (Tatrzański Park Narodowy, służby po stronie słowackiej, inne służby ratunkowe) i nie może być integrowany z systemami lokalizacji satelitarnej typu GPS. W ramach nowego systemu zakupione zostaną głównie: konsola dyspozytorska, dwa radioserwery sterujące trzema radiotelefonami bazowymi oraz serwer komunikacyjny zainstalowane w siedzibie TOPR w Zakopanem. Radioserwery pozwolą m.in. na wykonywanie połączeń różnych sieci radiowych, jednoczesne nadawanie przez dyspozytora w dwóch różnych sieciach radiowych, prowadzenie nasłuchu danych GPS wysyłanych przez radiotelefony mobilne, ciągły nasłuch kanałów operacyjnych oraz współpracę z innymi służbami. Serwer komunikacyjny posłuży zaś m.in. do przechowywania danych nowego systemu (logi systemowe, rejestracja wszystkich rozmów).

"Cyfrowa łączność to dla nas zupełnie nowa jakość. Dzięki większej niezawodności i nowym możliwościom, system ten, niezależnie od warunków pogodowych, podniesie bezpieczeństwo zarówno turystów jak i naszych ratowników" mówi Czesław Ślimak z TOPR.

Po podpisaniu umowy przedstawiciele TOPR zaprezentowali sprzęt ratunkowy, m.in. śmigłowiec Sokół służący TOPRowi już 17 lat, a który w sezonie turystycznym jest szczególnie intensywnie wykorzystywany.

Jednym z trzech statutowych celów działania TOPR jest "ochrona naturalnego środowiska górskiego". Członkowie GOPR i TOPR, oprócz akcji ratowniczych, aktywnie współpracują z innymi służbami m.in. w ramach przeciwdziałania dewastacji i skażeniom środowiska oraz wczesnego wykrywania pożarów. Dlatego też od kilku lat dotacje NFOŚiGW na zakup niezbędnego sprzętu dla TOPR i GOPR (jak również dla WOPR, policji i ochotniczych straży pożarnych) przekazywane są prawie co roku, na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Środowiska a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadzorującym działalność tych stowarzyszeń. Nowa terenówka GOPR będzie już szóstym takim pojazdem sfinansowanym przez NFOŚiGW   poprzednie służą już z powodzeniem m. in. w Bieszczadach, Beskidach i w grupie Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.

Zespół Prasowy
Departament Komunikacji NFOŚiGW
tel. (22) 45 90 557
rzecznik@nfosigw.gov.pl

 

© 2024 Grupa INFOMAX