Advertisement
Jedna z najnowocześniejszych instalacji w Europie...
Image

Pod koniec lipca w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych "Victoria" S.A. uruchomiono nową instalację oczyszczania gazu koksowniczego z amoniaku i siarkowodoru wraz z ich ekologiczną utylizacją. Zastosowanie nowych rozwiązań pozwoliło na obniżenie zawartości siarkowodoru do poziomu poniżej 0,4 g w metrze sześciennym gazu, zaś amoniaku do 0,3 g w metrze sześciennym. Oznacza to, że instalacja jest bezodpadowa i bezściekowa.

Całkowicie skomputeryzowana technologia w Zakładach Koksowniczych warta jest 220 milionów złotych, z czego 20 milionów złotych to fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaś kolejne 20 milionów złotych stanowi dotację z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

kk

 

© 2021 Grupa INFOMAX