Advertisement
Gmina przyjazna Bałtykowi
Image
Fot. Fundacja Nasza Ziemia


Zapraszamy mieszkańców gmin nadmorskich, turystów i sympatyków do głosowania na Gminę przyjazną Bałtykowi

Do programu „Gmina przyjazna Bałtykowi” realizowanego w ramach akcji „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”. przystąpiły następujące gminy:
  •     Trzebiatów,
  •     Postomino,
  •     Mielno,
  •     Choczewo,
  •     Międzyzdroje,
  •     Kołobrzeg,
  •     Smołdzino,
  •     Rewal.
Głosowanie pod linkiem:
www.naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/konkurs-gmina-przyjazna-baltykowi/zaglosuj-na-swoja-gmine/

Do kogo kierowany jest program?

Program kierowany jest do gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza.

Cel programu


Celem programu jest wsparcie gmin nadbałtyckich z dostępem do Morza Bałtyckiego w podejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na terenach plaż miejskich i terenach przyległych oraz w podejmowaniu działań z zakresu edukacji ekologicznej, których celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców i turystów przebywających okresowo nad Bałtykiem na temat wpływu jaki człowiek wywiera i może wywierać na ekosystemy nadmorskie i morskie i potrzeby podejmowania działań zapobiegawczych i ochronnych.

Długofalowym celem programu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.

Na czym polega udział w programie?

Udział w programie polega na podpisaniu przez gminę dobrowolnej deklaracji (według wzoru) podejmowania starań i działań na rzecz poprawy stanu czystości i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów wypoczywających nad Morzem Bałtyckim, a w szczególności:

- zapewniania dostępu do publicznych toalet w rejonie plaż miejskich i dbałość o właściwy standard ich utrzymania
- zapewnienia dostępu do pojemników/koszy na odpady wytwarzane przez przebywających w rejonie plaż
- prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w obrębie brzegów morskich i poszanowania wydm.

Podpisanie przez gminę deklaracji oznacza chęć jej udziału w programie „Gmina przyjazna Bałtykowi” i przejście do dalszego etapu polegającego na poddaniu się publicznej ocenie poprzez aplikację internetową stworzoną na stronie Fundacji Nasza Ziemia, w 3 stopniowej skali: Gmina przyjazna Bałtykowi, Gmina przyjazna Bałtykowi z zastrzeżeniami, Gmina nie przyjazna Bałtykowi.
Gminom zostanie dostarczony nieodpłatnie plakat promujący udział gminy w programie, na którym w przystępny sposób zostanie przedstawiony cel programu i mechanizm oceny.

Kiedy gmina uzyska możliwość posługiwania się tytułem „Gmina przyjazna Bałtykowi”?

Tytuł taki uzyska gmina, która podpisała stosowną deklarację, a następnie w publicznej ocenie poprzez aplikację internetową uzyskała ponad 50% ocen: Gmina przyjazna Bałtykowi.

Ważne terminy

Podpisanie deklaracji przez gminę: do 10 lipca 2012r
Ocena poprzez aplikację internetową, kampania promocyjna: do 31 sierpnia  2012 r
Uzyskanie tytułu „Gmina przyjazna Bałtykowi” i ogłoszenie wyników na stronie internetowej Fundacji Nasza Ziemia: 3 września 2012r

Gmina, która uzyska tytuł „Gmina przyjazna Bałtykowi” będzie promowana na stronach Fundacji Nasza Ziemia oraz zyska możliwość posługiwania się tym tytułem w swoich działaniach promocyjnych. Dodatkowo gmina zyska narzędzie, które w przyszłości będzie mogła wykorzystać do prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Więcej informacji u koordynatora programu:
Małgorzata Izdebska
malgosia.izdebska@naszaziemia.pl
tel. +48 512 158 324
 

© 2024 Grupa INFOMAX