Advertisement
Optymalne zabezpieczenie układów pompowych
Wprowadzane na polski rynek przez firmę AxFlow Sp. z o.o. rozdrabniacze Muncher zastosowane w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków pozwoliły na skuteczne rozwiązanie problemów, które wcześniej wydawały się nierozwiązywalne.


Rys. 1. Muncher SB.


Rys. 2. Muncher TR.


Rys. 3. Muncher A.


Rys. 4. Frezy tnące.


Rys. 5. Zabezpieczenie pompowni.


Rys. 6. Pompownia ciśnieniowa.
Przykład zabudowy zestawu Muchpump
przedstawiający podziemną komorę
pompową z pomp Mono
i rozdrabniaczem Muncher SB.


Rys. 7. Zabezpieczenie prasy odwadniającej.
Rozdrabniacze stanowią skuteczne zabezpieczenie pomp ściekowych szczególnie narażonych na zapychanie i blokowanie. Ich stosowanie obniża koszty eksploatacji przepompowni – dzięki zastosowaniu rozdrabniaczy na wlocie przepompowni można stosować pompy o mniejszych prześwitach pomiędzy wirnikiem i korpusem – wyższa sprawność pompy i mniejsze zużycie energii. Są doskonałym rozwiązaniem w pr zypadku ograniczonej ilości miejsca na urządzenia, a także skutecznie rozdrabniają wychwycone przez kraty części stałe przed ich dalszą obróbką. Są wysokowydajne, dokładnie rozdrabniają osady, zwiększając sprawność procesów fermentacji oraz wstępnie rozdrabniają odpady przed ich wprowadzeniem do dalszych procesów.
Rozdrabniacze Muncher zaprojektowane zostały specjalnie pod kątem ich zastosowania do współcześnie występujących ścieków, które zawierać mogą najprzeróżniejsze, nawet najbardziej zaskakujące odpady stałe trafiające do komunalnych i przemysłowych systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

Zasada działania

Rodzina urządzeń Muncher to typoszereg dwuwałowych, wolnoobrotowych rozdrabniaczy o wysokim momencie obrotowym. Każdy z wałów wyposażony jest w zespół frezów rozstawionych za pomocą pierścieni dystansowych w taki sposób, że frezy umieszczone na jednym wale wchodzą pomiędzy frezy umieszczone na wale sąsiednim, co gwarantuje uzyskanie absolutnie niezawodnego efektu rozdrobnienia elementów stałych.
Cokolwiek dostanie się pomiędzy wolno obracające się zestawy frezów, nie ma już możliwości uwolnienia się spomiędzy nich – szmaty, sznury, tworzywa sztuczne, puszki po napojach, pończochy, drewno i wszelkie odpady gumowe zostają z łatwością rozdrobnione.
Przy swej olbrzymiej sile tnącej rozdrabniacze Muncher są jednocześnie bardzo energooszczędne.
Wały obracają się z różną prędkością obrotową, co daje dodatkowy efekt rozdzierania rozdrabnianych elementów.
Niska prędkość obrotowa (najczęściej 70 obr./min.) umożliwia uzyskanie dużych momentów obrotowych. Niska prędkość obwodowa ostrzy frezów zmniejsza straty energii związane z oporami cieczy, a także ogranicza zużywanie się frezów na skutek ścierania. Urządzenie zawiera wiele opatentowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

Optymalna skuteczność rozdrabniania

Zróżnicowana prędkość wałów powoduje rozdzieranie materiałów włóknistych, w czasie gdy ostre końcówki i krawędzie bocznych frezów skutecznie tną rozdrabniany materiał na drobne kawałki. Fragmenty powierzchni na obwodzie frezów rozgniatają materiały plastyczne i kruche.

Zastosowania

Zabezpieczenie tradycyjnych przepompowni ścieków
Jednym z najlepszych zabezpieczeń przepompowni ścieków jest zastosowanie rozdrabniacza wolnoobrotowego typu Muncher. Znane są rozdrabniacze typu Macerator, które nie do końca spełniają swoją funkcję ze względu na konstrukcję (szybkoobrotowy wirnik z nożami tnącymi). Konstrukcja rozdrabniacza Muncher jest zupełnie inna. Jest to urządzenie wolnoobrotowe, dwuwałowe, pozbawione kłopotliwego wirnika.
Rozdrabniacz Muncher to urządzenie będące w stanie rozdrobnić wszelkie „obce obiekty” znajdujące się w ściekach:
 • sznury, rajstopy, bandaże i inne części włókniste – bez zawijania się wokół wirnika (bez blokowania),
 • buty, elementy gumowe, butelki plastikowe i inne odpadki syntetyczne – bez blokowania,
 • drewno, puszki metalowe itp.
Ponadto dzięki możliwości zastosowania mniejszych pomp o mniejszych prześwitach pomiędzy wirnikiem i korpusem zyskuje się wyższą sprawność pomp (i całej przepompowni) oraz mniejsze zużycie energii.

Przepompownie ciśnieniowe – zestawy Munchpump®

Muncher stanowi najbardziej uniwersalne urządzenie chroniące pompy i instalacje pompowe. W połączeniu z pompami śrubowymi Mono przeznaczonymi do układów pompowych o niskiej i średniej wydajności przy średnich i dużych wysokościach podnoszenia tworzy on zestaw Munchpump – jeden z najbardziej efektywnych zespołów stosowanych obecnie do pompowania ścieków i osadów. Opisane dalej przykłady zastosowania wykazują jego wszechstronność.

Zastosowanie zestawów Munchpump do ścieków surowych

Zestawy Munchpump posiadają wiele zalet w stosunku do tradycyjnych układów wyposażonych w pompy zatapialne:
 • zestawy Munchpump usytuowane są ponad poziomem ścieków w suchym oraz czystym miejscu i nie wymagają okresowego wyciągania pomp z dna wypełnionego gnijącym osadem studzienek w celu przeprowadzenia okresowego przeglądu lub remontu. Ich eksploatacja i obsługa prowadzona jest więc w zdecydowanie bardziej higienicznych warunkach;
 • w zastosowaniach ze średnią i dużą wysokością podnoszenia zużycie energii może być o 50% niższe niż w porównywalnych układach z pompami zatapialnymi;
 • dokładne rozdrobnienie ścieków pozwala na zastosowanie rur z tworzyw sztucznych o małej średnicy, co może dać do 75% oszczędności w stosunku do tradycyjnie stosowanych rurociągów o średnicy co najmniej 100 mm;
 • ponieważ pompa zastosowana w zestawie jest pompą wyporową, ciśnienie tłoczenia jest niezależne od prędkości. Można więc stosować pompy o niskiej prędkości obrotowej, co prowadzi do znacznego obniżenia kosztów związanych z ich obsługą. Pompy śrubowe do ścieków nieobrobionych pracują zazwyczaj przy prędkości 300-600 obr./min. w porównaniu z 1440 lub 2850 obr./min. w przypadku pomp odśrodkowych. Przy zastosowaniu specjalnych powłok ochronnych na powierzchni rotorów okres pracy pompy bez obsługi może sięgać 3-5, a nawet więcej lat;
 • zwarta konstrukcja zespołów Muchpump umożliwia ich zabudowę w prefabrykowanych naziemnych i podziemnych komorach pompowych wykonanych z tworzyw sztucznych, których łatwy i szybki montaż powoduje, że stają się one alternatywą dla tradycyjnych konstrukcji budowlanych;
 • maksymalne ciśnienie tłoczenia – do 24 bar;
 • wydajność zespołu wyposażonego w Muncher SB – do 60 m3/h. Przy większych wydajnościach – do 325 m3/h – zastosowany jest Muncher typu TR;
 • stosowane mogą być pompy z napędami o stałej lub zmiennej prędkości obrotowej w zależności od wymagań procesu.

Rozdrabnianie osadów, zabezpieczanie pras filtracyjnych

Zalety zestawów Munchpump potwierdzają się również w pełni przy pompowaniu osadów. Stosowane są w celu zwiększenia efektywności fermentacji, jak i w celu zabezpieczenia pras filtracyjnych i zwiększenia efektywności filtracji.
Oferowane wydajności i ciśnienia zapewniają możliwość zastosowania ich w instalacjach o dowolnej wielkości i przy dowolnym wymaganym cyklu usuwania osadów.

mgr inż. Rafał Łydziński
AxFlow Sp. z o.o.
 

© 2022 Grupa INFOMAX