Advertisement
Łódzka inwestycja za 50 mln euro
Oprócz Zadania 03 pod nazwą „Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo- -kanalizacyjnej w Łodzi” Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zleci spółce Infra z Grupy Kapitałowej PBG wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej - Zadanie 04 projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

Oba kontrakty, współfinansowane przez Unię Europejską, są warte w sumie 50.338.137,17 euro (netto). Kolejny łódzki kontrakt wykona konsorcjum firm w składzie: P.P.U.H. „Mazur”, Infra Sp. z o.o. oraz Hydrobudowa Włocławek S.A. Podpisanie umowy nastąpi 31 sierpnia br.
Realizacja w Łodzi utwierdza w przekonaniu, że Infra Sp. z o.o. w branży bezwykopowych renowacji sieci infrastruktury podziemnej nie ma sobie równych. Podpisuje największe kontrakty i jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku. Zarząd zapowiada, że to nie koniec dynamicznego rozwoju spółki. W kolejce czeka drugi kontrakt w Krakowie, oprócz podpisanego przed kilkoma dniami (21.08 br.) zadania „Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa – kanały przełazowe” za blisko 10 mln euro (netto). Mimo, że PBG jest liderem kontraktu w Krakowie, to Infra wykona 80% prac.
 
 
Spółka jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się podmiotem w Grupie Kapitałowej PBG. Szacunkowe przychody Infry przekroczą 100 mln zł, a zarobek może przekroczyć 14 mln zł. Wartość portfela zamówień do końca czerwca br. sięgała 300 mln zł – mówi Jacek Krzyżaniak, rzecznik Grupy PBG. Strategicznym celem spółki jest stworzenie silnej grupy, skupiającej przedsiębiorstwa z sektora renowacji bezwykopowych. Zarząd planuje w najbliższej przyszłości przejęcia mniejszych firm, dzięki czemu możliwe będzie wywiązanie się z podpisanych umów i zdobywanie coraz większych kontraktów – nie tylko w Polsce.


Infra Sp. z o.o.
 

© 2024 Grupa INFOMAX