Advertisement
Rządowa inicjatywa na rzecz ochrony klimatu
Czy działania firm zmierzające do ochrony środowiska są na dobrej drodze? Takie pytanie stawiano sobie na dorocznym spotkaniu w ramach kampanii „ecosense”, które odbyło się 29 listopada 2007 r. w Berlinie. Problem globalnego ocieplenia jest tak poważny, że oficjalnie zajął się nim niemiecki rząd.

Do pracy nad strategią przeciwdziałania temu zjawisku włączyły się także organizacje samorządowe oraz największe firmy, a wśród nich Bayer, lider w zakresie ochrony klimatu i środowiska. Uczestniczący w konferencji przedstawiciele biznesu, politycy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych starali się odpowiedzieć na to niezwykle ważne pytanie.
Ze spotkania płynie szereg praktycznych rad również dla polskiej gospodarki: w jaki sposób można dbać o środowisko naturalne, a jednocześnie prowadzić działalność biznesową. Minister Ochrony Środowiska Republiki Federalnej Niemiec Sigmar Gabriel oraz Minister ds. Badań Rozwojowych Annette Schavan w swoich wystąpieniach podkreślali kluczowe znaczenie ścisłej współpracy polityków i przedstawicieli biznesu. Motywem przewodnim konferencji były sposoby równoczesnego osiągnięcia wzrostu gospodarczego i wypracowania odpowiednio skutecznych metod ochrony środowiska.

Pięć warunków ekonomicznej ochrony klimatu

Przedstawiciel Bayer AG dr Wolfgang Grosse Entrup, dyrektor działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju oraz członek zarządu „ecosense”, wymienił pięć podstawowych warunków, które należy spełnić, aby efektywnie chronić środowisko:

1. Debata bez uprzedzeń. Należy w pełni wykorzystać wszystkie dostępne technologie w celu osiągnięcia efektywnych działań z zakresu ochrony klimatu. Zastrzeżenia budzi budowa nowoczesnych elektrowni węglowych, a dalsze korzystanie z energii jądrowej i biotechnologii roślin są mało produktywne.

2. Zaangażowanie wszystkich państw świata. Państwa uprzemysłowione i rynki wschodzące powinny wspólnie ponosić odpowiedzialność za działania związane z ochroną środowiska.

3. Należy wprowadzać w życie strategie pewne finansowo. Strategie ochrony klimatu powinny być realne z ekonomicznego punktu widzenia. Dr Grosse Entrup uczulał na obawy firm związane ze stawianymi przed nimi coraz bardziej ambitnymi i radykalnymi wymaganiami oraz z widocznym brakiem zrozumienia trudności, jakie wiążą się z ich realizacją.

4. Warto kontynuować rozwój technologii niskowęglowych. Podwojenie wysiłków na rzecz rozwoju nowych technologii przyniesie przełomowe osiągnięcia — Stany Zjednoczone są gotowe odegrać wiodącą, międzynarodową rolę w tym zakresie.

5. Światowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Tylko jedna, obowiązująca na całym świecie cena emisji dwutlenku węgla połączona ze światowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych może stanowić ekonomiczny program motywacyjny zapewniający równowagę konkurencyjną.

Ambasador Stanów Zjednoczonych William R. Timken Jr. ostrzegał obecnych, że nie jest możliwe osiągnięcie celów ochrony klimatu w sposób obniżający standard życia w krajach uprzemysłowionych bądź też hamujący rozwój rynków wschodzących.
Reprezentujący Szanghaj Bai Guoqiang, prezes Biura ds. Ochrony Środowiska z siedzibą w Szanghaju zaproponował, że do wzrostu na rynkach wschodzących powinno się dążyć w sposób przyjazny dla środowiska, przy użyciu najnowszych technologii. Oświadczył, że Szanghaj ma zamiar wyznaczyć w tym zakresie standardy dla innych miast chińskich. Dr Grosse Entrup dodał, że firma Bayer również odgrywa znacząca rolę w promowaniu ekologicznego rozwoju poprzez budowę najbardziej nowoczesnego na rynku centrum TDI w Szanghaju, przyczyniając się do ochrony środowiska na dwa sposoby. Po pierwsze, wszystkie działania w ramach przedsiębiorstwa są energooszczędne, po drugie zaś poliuretanowe materiały izolacyjne produkowane przez firmę pomagają w odpowiedniej izolacji budynków w regionie, zwiększając zarazem ich energooszczędność.
 
Kontynuacja dialogu na rzecz ochrony klimatu

Hanns Michael Hölz, przewodniczący „ecosense” i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju  w Deutsche Bank AG, podkreślił znaczenie dialogu pomiędzy politykami i przedstawicielami biznesu dla ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa zrzeszone w „ecosense” chcą promować dialog i stworzyć wspólną dla całej branży platformę badań, wymiany opinii i podejmowania konkretnych działań rozwojowych.
Działania grupy ecosense to globalny projekt, do którego włącza się coraz więcej firm. Jest on również wskazówka dla polskich firm, które chcą aktywnie przeciwstawiac się zmianom klimatycznym na świecie.

Sustainable Development Report Press Conference "Bayer Climate Program" econsense, Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft e. V. jest ogólnobranżową siecią 24 wiodących na rynku międzynarodowym firm i organizacji niemieckich, których celem jest kształtowanie przyszłych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.
Sieć ta powstała w roku 2000 z inicjatywy BDI (Federation of German Industries — federacji niemieckich przedsiębiorstw).
Do członków ecosense należą: Allianz, BASF, Bayer, BMW Group, Bosch, Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, EnBW, E.ON, Evonik, Evonik Degussa, HeidelbergCement, Linde, Lufthansa, RWE, SAP, Siemens, Tetra Pak, ThyssenKrupp, TUI, Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego (VCI)
i Volkswagen.


Monika Lechowska
48 22 572 35 16
monika.lechowska.ml@bayer-ag.de
www.bayer.com
Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, które opierają się na obecnych planach i prognozach kierownictwa koncernu Bayer. Różne znane, jak i nieznane zagrożenia, niepewności i inne czynniki mogą spowodować, że faktyczne wyniki, sytuacja finansowa, rozwój lub działania Spółki będą odbiegać od podawanych tu ocen. Czynniki te obejmują również te, które opisywaliśmy w naszych raportach dla Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie oraz dla amerykańskiego urzędu nadzoru obrotu papierami wartościowymi SEC - włącznie z formularzem Form 20-F. Spółka nie zobowiązuje się do kontynuowania publikacji takich wypowiedzi ani do dostosowywania ich do rzeczywistych przyszłych wydarzeń czy rozwoju sytuacji.

 

© 2021 Grupa INFOMAX