Advertisement
FAKTY I WYDARZENIA
Zrównoważony rozwój rynku paliw? AUZO 2008
Niemalże dwieście osób z dwunastu krajów świata spotkało się między 8 a 12 września 2008 r. na Politechnice Gdańskiej podczas V Międzynarodowej Konferencji Oleje i Paliwa dla Zrównoważonego Rozwoju AUZO 2008.

Oleje i paliwa są bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego, a zarazem powodują niebagatelne konsekwencje środowiskowe. W tym odniesieniu przedmiotem dyskusji były przyjazne środowisku sposoby produkcji, transportu, wykorzystania, odzysku oraz unieszkodliwiania olejów i paliw ? zauważa prof. Jan Hupka, przewodniczący konferencji. Podczas AUZO 2008 poruszano tematy szczególnie ważne dla polskiej gospodarki, czyli: smary nowej generacji, zrównoważone wykorzystanie paliw kopalnych, zapobieganie i likwidację rozlewów olejowych, czystszą produkcję w sektorze paliwowo-energetycznym oraz szeroko pojęty rozwój sektora bioenergetycznego.
 
"Wędrujący świat"
Pod takim tytułem ukazało się dzieło intelektualisty i polityka, uczonego, najczęściej cytowanego za granicą polskiego ekonomisty, profesora Grzegorza W. Kołodki.

Miałem zaszczyt uczestniczyć w pracach Komitetu Rady Ministrów, któremu przewodniczył Grzegorz Kołodko. Byłem członkiem rządu, którego wicepremierem był Profesor. Pamiętam spory i dyskusje, jakie prowadziliśmy wokół problemów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Grzegorz Kołodko przepytał mnie kiedyś na posiedzeniu KRM w sprawie ilości wilków i orła bielika w Polsce oraz metod liczenia populacji. Grzegorz Kołodko należał do tych nielicznych polityków, który miał dobrą orientację w problemach ochrony środowiska i przyrody. Opowiadał mi o zorganizowaniu parków narodowych na świecie.

 
Racja! Segregacja!
Rozwój gospodarki oraz wzbogacanie się społeczeństwa powoduje coraz to większy konsumpcjonizm. Jesteśmy zewsząd atakowani różnorakiego typu reklamami, mającymi nas skłonić do zakupu coraz to nowszych, lepszych produktów. Pędząca w zawrotnym tempie technika sprawia, że kupione nawet rok temu urządzenia elektroniczne stają się przeżytkiem.

Wielkie koncerny prześcigają się w ciągłym ulepszaniu i tworzeniu idealnych kosmetyków, żywności, środków chemicznych itp. Od najmłodszych lat media wpajały nam, że ?mieć znaczy być?. Nieuchronnie wiąże się to ze wzrostem ilości odpadów. Masa opakowań przypadająca na jednego Polaka to ok. 80 kg rocznie ? dla porównania w Europie Zachodniej jest to już ok. 140 kg. Z całą pewnością w ilości wytwarzanych odpadów dość prędko dościgniemy kraje ?starej? Unii.

 
Człowiek sprawcą zmian klimatu
W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie został oficjalnie przedstawiony, po raz pierwszy
w Polsce, 4. Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wynika z niego, że zmiany klimatu spowodowane są aż w 80% przez działalność człowieka.


Prezentacja najważniejszego z raportów IPCC została połączona z pierwszą formalną wizytą naukowców IPCC w naszym kraju. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach akcji edukacyjnej Ministerstwa Środowiska ? Partnerstwo dla Klimatu.
4. Raport IPCC obejmuje m.in.: analizę historycznych zmian klimatu oraz projekcje przyszłych zmian w skali globalnej i regionalnej, konsekwencje ocieplenia atmosfery Ziemi w różnych dziedzinach, a także metody zapobiegania zmianom klimatu i łagodzenia ich skutków. Zaprezentowane w nim rezultaty badań, przeprowadzonych w wielu ośrodkach badawczych na świecie, dowodzą m.in., że globalna emisja gazów cieplarnianych wzrosła od początku ery przemysłowej, tj. od roku 1750 aż o 70%. Te rewolucyjne wnioski podkreślające, że działalność człowieka w głównej mierze przyczynia się do zmian klimatu, stwarzają podstawę do globalnej dyskusji na ten temat pod auspicjami ONZ.
 

© 2024 Grupa INFOMAX