Advertisement
FAKTY I WYDARZENIA
Newsy
11 marca w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji Ministerstwa Środowiska z Josem DELBEKE z Komisji Europejskiej (zastępca dyrektora generalnego ds. środowiska). Strona polska uzyskała zapewnienie, że nie ma przeszkód co do przelania Polsce limitu uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012.
 
Wspomnienia o profesorze Lesławie Badurze
Wielkim zaskoczeniem była dla mnie smutna wiadomość o śmierci wspaniałego, oddanego Przyjaciela Prof. zw. dr hab. LESŁAWA BADURY, nauczyciela akademickiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pełniącego w latach 1984-1990 funkcję Dziekana tego Wydziału, a także wieloletniego kierownika Katedry Mikrobiologii i Instytutu Biologii Molekularnej.
 
Izba może więcej
Rozmowa z panem Czesławem Śleziakiem, wieloletnim parlamentarzystą (4 kadencje w Sejmie RP), ministrem środowiska w latach 2003-2004, inicjatorem powstania Polskiej Izby Ekologii.

- Dziesięć lat temu był już w Polsce dostatek pozarządowych organizacji ekologicznych - niektóre działały dość hałaśliwie - po co komu Polska Izba Ekologii?
- Tak, pewne stowarzyszenia i fundacje już działały, zresztą jedne lepiej - drugie gorzej. Polska Izba Ekologii to jednak zupełnie coś nowego w całej palecie pozarządowych organizacji ekologicznych - to organizacja samorządu gospodarczego.
 
Odpady źródłem energii
Postęp gospodarczy każdego kraju determinuje rozwój przemysłu, usług i konsumpcji. Ta sytuacja nieuchronnie prowadzi do wzrostu ilości i różnorodności odpadów. Jak zatem działać, aby ograniczyć ich powstawanie, a już zdeponowane w ogromnych ilościach (w Polsce ponad 2 mld Mg) wykorzystać racjonalnie?

Skuteczne, a w najbliższej przyszłości radykalne ograniczenie ilości istniejących (zdeponowanych) i powstających odpadów jest możliwe głównie poprzez termiczne  procesy ich całkowitej destrukcji. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej, Hiszpanii (Bilbao), Kanady (Ottawa) oraz USA, Japonii, Chin i innych państw powinny być źródłem inspiracji także polskiej myśli w nauce i gospodarce w tym zakresie.
 
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
(Główne wyzwania i najważniejsze priorytety)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w art. 13-16 wprowadziła nowe zasady tworzenia krajowej polityki ekologicznej, w tym obowiązek jej sporządzania i aktualizowania co 4 lata.(1)

W dniu 8 maja 2003 roku Sejm RP przyjął dokument "Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010".(2) Kolejny dokument to "Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014"(3), który Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi RP, jednakże - ze względu na skrócenie kadencji - parlament nie zdążył jej uchwalić.
 

© 2024 Grupa INFOMAX