Advertisement
BADANIA, PRAWO I FINANSE
Utylizacja odpadu galwanicznego
'Zwykłym sposobem utylizacji odpadów lakierniczych jest ich spalanie, najgorszym sposobem jest ich składowanie. Sposób ten nie powinien być jednak stosowany do spalania odpadów, w wyniku którego mogą się tworzyć substancje szkodliwe dla otoczenia…'

Produkowane w wielu zakładach np. elementy sprzętu oświetleniowego są malowane białą emalią poliestrową. Elementy po naniesieniu emalii wraz z zawieszkami kierowane są do pieca lakierniczego. Po wysuszeniu i zdjęciu elementów polakierowanych z zawieszek w sposób mechaniczny usuwany jest z nich utwardzony lakier stanowiący bezużyteczny odpad. Odpad ten jest pakowany w worki foliowe, które składowane są w przeznaczonych do tego celu wiatach magazynowych. Składowisko stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
 
Baza wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA)
Wyroby zawierające azbest wciąż są obecne w naszym życiu. Fascynacja tymi wyrobami spowodowała ich powszechne użycie w wielu dziedzinach. Przede wszystkim jest to problem zawierających azbest materiałów budowlanych, których usunięcie stanowi konieczność, lecz nie jest ani łatwe, ani tanie. Z tym zadaniem musimy się uporać do roku 2032.

Opracowany w latach 2000-2001 i przyjęty 14 maja 2002 r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski został obecnie zastąpiony stanowiącym jego kontynuację Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu uchwalonym przez Radę Ministrów 14 lipca 2009 r. Obejmuje on lata 2009-2032.
 

© 2024 Grupa INFOMAX