Advertisement
FAKTY I WYDARZENIA
Opinia Polskiej Izby Ekologii o projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Kończy się proces konsultacji społecznych projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Do dyskusji o jej kształcie włączyli się naukowcy, eksperci, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, w tym Polska Izba Ekologii.

Jak wiadomo – energetyka jest branżą niezwykle wrażliwą, mocno oddziaływującą na stosunki międzynarodowe, gospodarkę, środowisko, bezpieczeństwo i jakość życia. Nie da się „przestawić” energetyki z dnia na dzień. Zmiana proporcji poszczególnych paliw w bilansie energetycznym w kierunku budowania gospodarki niskoemisyjnej, opartej w większym stopniu na innych niż węgiel źródłach energii, to trudny i długotrwały proces, który wymaga dobrej strategii politycznej, gospodarczej, społecznej i ekologicznej, zapewnienia odpowiednich podstaw prawnych, a także źródeł finansowania oraz zaplecza wykonawczego i akceptacji społecznej.
 
Izba EkoAktywna
Już po raz czwarty Jury Konkursu EkoAktywni, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przyznało nagrody laureatom tego prestiżowego rankingu.

W konkursowe szranki tradycyjnie już stają organizacje proekologiczne o zasięgu co najmniej wojewódzkim, które wyróżniają się efektami w zakresie realizacji programów dotyczących szeroko pojmowanej edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, profilaktyki zdrowotnej dzieci na terenach, dla których występuje przekroczenie standardów jakości życia...
 
Wspierać realne projekty
Na zorganizowanej 25 stycznia br. wyjazdowej konferencji prasowej WFOŚiGW przedstawił zasady, kryteria i metody przyznawania pomocy publicznej na zadania związane z poprawą stanu środowiska i warunków życia w województwie śląskim, które obowiązywać będą w najbliższych latach. Spotkanie odbyło się w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim.

Nowe otwarcie Wojewódzkiego Funduszu wynika z niespotykanego do tej pory zainteresowania dofinansowaniem działań prośrodowiskowych w regionie. W ubiegłym roku na ten cel ze środków WFOŚiGW w Katowicach wydano ponad 520 mln PLN. To rekordowa kwota w historii katowickiego Funduszu i największa w skali wszystkich wojewódzkich funduszy w kraju.
 

© 2024 Grupa INFOMAX