Advertisement
Wiadomości
Rząd przyjął listę obszarów proponowanych do objęcia ochroną w ramach programu Natura 2000. Są na niej 464 nowe obszary siedliskowe oraz 79 obszarów wyznaczonych wcześniej, które wymagają korekty granic.
Dotychczas Polska zgłosiła do KE 142 obszary specjalnej ochrony ptaków, które zajmują ok. 16,1% powierzchni kraju, oraz 364 specjalne obszary siedlisk – zajmujących 9,2% powierzchni kraju – według komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu.
Prace nad wyznaczaniem sieci Natura 2000 trwały od dwóch lat. W 2008 r. została dokonana jej ocena przy zastosowaniu metodyki zalecanej przez KE. Okazało się, że konieczne jest wyznaczenie kolejnych obszarów chronionych, a także zmiana granic niektórych obszarów wcześniej zgłoszonych do KE. W tym celu resort środowiska powołał 16 wojewódzkich zespołów ekspertów. Przygotowali oni propozycje nowych obszarów chronionych, które trafiły do konsultacji społecznych, m.in. zainteresowanych gmin i organizacji ekologicznych.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to wdrażany od 1992 r. program tworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Obejmuje ona ochronę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, jak też typowych terenów przyrodniczych.

• • •

ImagePark Wiatrowy Suwałki został podłączony do sieci elektroenergetycznej. 18 największych w Polsce turbin wiatrowych zapewni energię elektryczną przynajmniej 40 tysiącom gospodarstw domowych – informuje RWE.
Na każdej ze 100-metrowych wież zamontowany został wirnik o średnicy prawie 93 m. Moc turbin wiatrowych pozwoli wytwarzać rocznie przynajmniej 80 mln kilowatogodzin energii elektrycznej, co pozwoli rocznie uniknąć emisji do atmosfery około 80 tysięcy ton dwutlenku węgla. Uruchomienie wiatraków zwiększy produkcję energii wiatrowej w Polsce o około 10% w stosunku do roku 2008.

• • •

W Arktyce trwa topnienie lodów spowodowane globalnymi zmianami klimatycznymi – informuje ogłoszony w Waszyngtonie raport Krajowej Agencji Badania Oceanów i Atmosfery (KABOA).
Według obserwacji amerykańskich meteorologów, w okresie od października do grudnia 2008 roku temperatura powietrza nad Oceanem Arktycznym przewyższyła normę o rekordowe 4 stopnie Celsjusza. Następstwem tego było intensywne topnienie arktycznych lodów. Według danych naukowców, powierzchnia zamarzającej części oceanu tego lata zmniejszyła się o jedną czwartą w porównaniu ze średnim wskaźnikiem z okresu 1979-2000 r. Podobne zjawiska obserwuje się również na lądzie. Eksperci stwierdzili tendencję skracania śnieżnych zim i wcześniejszego nadchodzenia wiosny na wyspach oraz części lądów znajdujących się pod wpływem Arktyki.

• • •

Unia Europejska opracowała plan działań zmierzających do poprawy jakości transportu lokalnego. Obejmuje on podjęcie kroków, dzięki którym transport będzie sprawniejszy i bardziej ekologiczny.
W ciągu 4 lat transport w obszarach miejskich ma być bardziej skuteczny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Unijny plan przewiduje między innymi zwiększenie praw osób korzystających z transportu publicznego oraz poszerzenie finansowania badań nad pojazdami o zerowej emisji zanieczyszczeń.
Obecnie ruch drogowy w ośrodkach miejskich „odpowiada” za ok. 40% wszystkich emisji dwutlenku węgla z transportu drogowego.

• • •

Globalne zużycie biopaliw wzrośnie do 2015 roku ponad dwukrotnie – wynika z analizy Hart’s Global Biofuels Center opublikowanej w piśmie „Biofuels, Bioproducts & Biorefining”. Liderem wzrostu zużycia będą Stany Zjednoczone i Brazylia, a w Europie – Niemcy.
Zużycie biopaliw w Stanach Zjednoczonych wzrośnie o ponad 35%. W Brazylii rodzime dostawy zwiększą się o 30% i będzie to ponad dwa razy więcej niż produkcja na eksport. Podwoi się również produkcja oleju palmowego w Indonezji i Malezji. Z kolei Niemcy pozostaną największym producentem biopaliw w Europie.
Największymi nowymi udziałowcami tego wzrostu są: Indonezja, Francja, Chiny, Indie, Tajlandia, Kolumbia, Malezja, Filipiny i Argentyna.
Dominować będzie pierwsza generacja biopaliw produkowanych z etanolu, oleju palmowego i oleju rzepakowego. Wbrew powszechnemu zainteresowaniu biopaliwami następnej generacji, wzrost ich produkcji i zużycia będzie poniżej oczekiwań.
Do 2015 roku realizowanych będzie około 170 projektów związanych z biopaliwami drugiej generacji, ale oczekuje się, że tylko realizacja 30% z nich będzie ukończona. Pozostałe są w fazie projektowania pilotażowego. Trwają m.in. prace nad celulozowym etanolem i odnawialnym olejem napędowym.

• • •

Sąd w Białymstoku wydał Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nakaz zapłacenia kary za niewybudowaną obwodnicę Augustowa – podała PAP. O jakie pieniądze chodzi? Nie licząc odsetek o 43,9 mln złotych. Tyle otrzyma spółka Budimex Dromex tytułem odstąpienia przez drogowców od kontraktu na budowę drogi.
Źle zaplanowana inwestycja została przerwana z powodu zagrożenia dla środowiska i niezgodności z europejskim prawem. W tej chwili trwają prace nad alternatywnym wariantem przez Raczki.
Od początku było wiadomo, że zapłacimy za błędy urzędników, którzy projektując drogę nie chcieli zauważyć miejsca wyjątkowo cennego pod względem przyrodniczym.

• • •

ImageWedług naukowców poprawia się sytuacja rzadkich ptaków chronionych, przynajmniej w Wielkiej Brytanii. Nadal jednak ubywa ptaków z pospolitych gatunków – o czym poinformowało BBC News.
Według badań brytyjskich ornitologów, aż 60% gatunków zagrożonych w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dziesięciu lat zwiększyło swoją liczebność. W analogicznym okresie tylko 1/3 gatunków pospolitych zwiększyła swoją liczebność. Zdaniem ornitologów, jest to dowód na to, że zabiegi ochronne stosowane w ochronie rzadkich gatunków przynoszą efekty. Spośród gatunków zagrożonych i rzadkich analizowano m.in. liczebność rybołowa, derkacza, kani rudej i bąka. Spadek liczebności gatunków pospolitych (szpak, wróbel, dzwoniec, a także pustułka i kuropatwa) związany jest m.in. z przekształceniami krajobrazu.
Na razie nie wiadomo, jak wygląda sytuacja tych samych gatunków w Polsce. Badania w ramach Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych wykazują niepokojący spadek liczebności wielu pospolitych gatunków, jak np. wróbel.

• • •

Ekologiczną linię na rynek samochodowy wprowadził Volkswagen. Na stronach producenta czytamy, że Golf BlueMotion będzie zużywał średnio tylko 3,8 litra paliwa na 100 kilometrów.
Na razie dostępny jest Golf Variant (za co najmniej 61 tys. zł). Według producenta, poza miastem pali 5,5 l. O ekologiczny wizerunek dba również Toyota.
Malutkie auto o wdzięcznej nazwie IQ (na jednym baku można ponoć przejechać 800 km) kosztuje 54 300 zł. Do miasta w sam raz.
Jeśli chcecie kupić hybrydę, do wyboru jest też japońskie auto innej marki – Honda Civic 4D Hybrid. Jak prezentuje się spalanie tego samochodu (silnik 1.3 l.)?
• Cykl miejski (l/100 km) – 5,2.
• Cykl pozamiejski (l/100 km) – 4,3.
• Cykl mieszany (l/100 km) – 4,6.
Honda nie należy do najtańszych. Aby kupić takie auto, musimy mieć w portfelu 88 600 zł.

• • •

Ilość energii pochodzącej z geotermii na świecie przekroczyła 10 GW. Według raportu REN21, w 2008 roku nastąpił wzrost o 0,4 GW. Wykorzystanie energii geotermalnej globalnie nie przekracza 1%. Projekty dotyczące tego źródła energii realizowane są w 20 krajach na całym świecie. Najbardziej rozpowszechniona jest w zamożnych krajach – w Szwajcarii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Islandii, która posiada doskonałe warunki do rozwoju geotermii, 85% domów ogrzewanych jest energią z wnętrza Ziemi, a 30% z nich korzysta z energii elektrycznej wytworzonej z ciepła Ziemi.
Polska ma w tej dziedzinie duży potencjał. 80% powierzchni kraju obejmują trzy geotermalne niecki osadowe. Geotermia zdobyła popularność przede wszystkim w Zakopanem i na Podhalu, gdzie ogrzewanie ciepłem z wnętrza Ziemi jest tańsze o 40% niż ogrzewanie gazem. W Zakopanem 90% hoteli oraz około 250 tys. prywatnych gospodarstw domowych korzysta z geotermii. W naszym kraju na energię geotermalną przypada jednak tylko 0,1% energii ze źródeł odnawialnych. Problemem są wysokie koszty instalacji geotermalnych.
 

© 2024 Grupa INFOMAX