Advertisement
Stop hałasowi, stop ekranom
Image
Minister środowiska, Marcin Korolec podpisał rozporządzenie zmieniające dopuszczalne poziomy hałasu. Celem jest ograniczenie stosowania ekranów akustycznych w miejscach, które nie potrzebują tego typu ochrony. – To pierwszy krok na drodze do rozwiązania problemu plagi nieskutecznych ekranów - podkreśla minister Korolec.
 
Klimat akustyczny miast Śląska

 

Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy – Prawo ochrony środowiska (P.o.ś), jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) jest ocena i obserwacja zmian klimatu akustycznego środowiska. Kryteria oceny w zależności od rodzajów ternu, rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu oraz w zależności od pory dnia lub nocy są określone...

 

 

© 2024 Grupa INFOMAX