Advertisement
doradztwo i instytucje
1 stycznia 2010 - zmiany w Prawie ochrony środowiska
Image
Przekształcenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w państwową osobę prawną, a wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w samorządowe osoby prawne – to główne zmiany jakie wprowadza wchodząca w życie 1 stycznia 2010 r. ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
 
Strategia 2020
Image
Jeszcze tylko do 15 stycznia 2010 r. można wziąć udział w konsultacjach on-line na temat przyszłości europejskiej gospodarki i strategii UE 2020. Celem strategii UE 2020 jest bardziej ekologiczny wzrost gospodarczy, który jednocześnie ma zapobiegać kryzysowi, z jakim mamy teraz do czynienia. Chodzi o promowanie gospodarki opartej na wiedzy i bardziej przyjaznej dla środowiska. Na podstawie wyników konsultacji, Komisja Europejska przygotuje szczegóły nowej strategii i przedstawi je podczas wiosennych obrad Rady Europejskiej.
 
Walne Zgromadzenie PIE
Image31 marca 2008 roku o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Klonowa 35 c, odbyło się IX Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii. W programie było m.in. przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdań z działalności Rady Izby i Zarządu PIE za rok 2007 oraz dyskusja, refleksje i zamysły na dalszą działalność Izby.

 

© 2024 Grupa INFOMAX