Advertisement
Walne Zgromadzenie PIE
31 marca 2008 roku o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Klonowa 35 c, odbędzie się IX Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii. W programie m. in. przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdań z działalności Rady Izby i Zarządu PIE za rok 2007 oraz dyskusja, refleksje i zamysły na dalszą działalność Izby.W trakcie posiedzenia zostanie wybrany skład Rady Izby PIE IV kadencji.

Polska Izba Ekologii utworzona została w listopadzie 1999 r. Jako organizacja samorządu gospodarczego obecnie zrzesza 135 podmiotów gospodarczych z całego kraju. Wspólnym celem przedsiębiorstw, biur projektowych i instytutów badawczych, skupionych w Izbie jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym kraju. W ciągu 9 lat działalności Izba  wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw skupionych w Izbie, a także wykazuje skuteczność w staraniach o poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski. Poprzez współpracę z Ministerstwem Środowiska Członkowie Izby mogą skutecznie wpływać na kształt tworzonego prawa w tej dziedzinie. Dużą rolę w tym procesie odgrywa przeszło stuosobowe gremium ekspertów PIE. Współdziałanie z Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ułatwia podmiotom zrzeszonym w Izbie korzystanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Izba organizuje również szkolenia na ten temat, w których prócz przedsiębiorców biorą udział przedstawiciele samorządów lokalnych. Dla Członków Izby szkolenia są bezpłatne.
Teresa Sarwa
Polska Izba Ekologii
 

© 2024 Grupa INFOMAX