Advertisement
Rządowa inicjatywa na rzecz ochrony klimatu

ImageCzy działania firm zmierzające do ochrony środowiska są na dobrej drodze? Takie pytanie stawiano sobie na dorocznym spotkaniu w ramach kampanii „ecosense”, które odbyło się 29 listopada 2007 r. w Berlinie. Problem globalnego ocieplenia jest tak poważny, że oficjalnie zajął się nim niemiecki rząd.

 
Łódzka inwestycja za 50 mln euro

Oprócz Zadania 03 pod nazwą „Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo- -kanalizacyjnej w Łodzi” Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zleci spółce Infra z Grupy Kapitałowej PBG wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej - Zadanie 04 projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

 
Dyrektywa w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym

Celem wchodzącej 26 listopada 2007 roku w życie dyrektywy w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie takiego ryzyka i skutków powodzi na terytorium Unii Europejskiej. Dyrektywa przewiduje obowiązek transgranicznego negocjowania kwestii zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zawiera istotne zobowiązania na rzecz zwiększenia jawności informacji i zaangażowania obywateli.

 
targi

Za pomocą panelu targi i konferencje otrzymują Państwo możliwość zapoznania się z zagadnieniami poruszanymi w trakcie najbardziej elitarnych konferencji w Polsce oraz poza granicami kraju, w których uczestniczyła i obejmowała patronatem medialnym redakcja dwumiesięcznika Ekologia. Ponadto otrzymują Państwo możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami z zakresu know-how jakie są prezentowane na największych imprezach targowych sektora ochrony środowiska w Polsce i za granicą.

Panel targi i konferencje daje jednocześnie możliwość zaplanowania udziału w najważniejszych przedsięwzięciach targowo-konferencyjnych w bieżącym roku kalendarzowym poprzez zamieszczenie terminarza największych imprez.

Szczególnie zapraszamy do zapoznania się z konferencjami organizowanymi wespół przez dwumiesięcznik Ekologia, CAPITAL-ECI, Polską Izbę Ekologii oraz Consul Business Transfer Marketing w roku 2007.

 
konferencje

Za pomocą panelu targi i konferencje otrzymują Państwo możliwość zapoznania się z zagadnieniami poruszanymi w trakcie najbardziej elitarnych konferencji w Polsce oraz poza granicami kraju, w których uczestniczyła i obejmowała patronatem medialnym redakcja kwartalnika Ekologia. Ponadto otrzymują Państwo możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami z zakresu know-how jakie są prezentowane na największych imprezach targowych sektora ochrony środowiska w Polsce i za granicą.

Panel targi i konferencje daje jednocześnie możliwość zaplanowania udziału w najważniejszych przedsięwzięciach targowo-konferencyjnych w bieżącym roku kalendarzowym poprzez zamieszczenie terminarza największych imprez.

Szczególnie zapraszamy do zapoznania się z konferencjami organizowanymi wespół przez dwumiesięcznik Ekologia, CAPITAL-ECI, Polską Izbę Ekologii oraz Consul Business Transfer Marketing w roku 2007.

 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 401 - 405 z 405

© 2024 Grupa INFOMAX