Advertisement
Zielone Czeki wręczone!
"Zielone Czeki" to nagroda finansowa wręczana co roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach osobom działającym od serca na rzecz ekologii.

W tym roku do WFOŚiGW wpłynęło aż 50 wniosków z nominacjami, zaś Kapituła po przeanalizowaniu każdego z nich przyznała 14 "Zielonych Czeków".

Image

Oto nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:

INNOWACJE I TECHNOLOGIE
- zespół: prof. dr hab. Krzysztof Stańczyk, dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, Jerzy Świądrowski za projekt o akronimie HUGE; jego celem było prowadzenie badań nad technologią podziemnego zgazowania węgla w kierunku pozyskiwania gazu o wysokiej zawartości wodoru jako niskoemisyjnego paliwa oraz surowca chemicznego.

PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE W TYM DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY
- zespół: Katarzyna Walaszek, Maciej Krywult, Łukasz Woś za społeczną realizację prac badawczo-koncepcyjnych i edukacyjnych, dotyczących regulacji potoków i rzek, a także zapobiegania powodziom, połączoną z działalnością charytatywną na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Dyplom uznania w tej kategorii dla:
- zespół: Gabriela Gibas, Anna Jafernik, Piotr Topiński za realizację kampanii społecznej "Dajmy czadu -Żywiec bez czadu" na rzecz dobra wspólnego, którym jest czyste powietrze w mieście Żywcu,

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE
- zespół: dr inż. Jacek Smołka, dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. nzw w Pol. Śl. mgr inż. Krzysztof Slósarczyk za zaprojektowanie i wykonanie bolidu elektrycznego Silesian Greenpower (SG) na wyścig lekkich pojazdów elektrycznych organizowany w Wielkiej Brytanii przez organizację Greenpower promującą technologie ekologiczne w motoryzacji.

Dyplom uznania w tej kategorii dla:
- zespół: Adam Wojewodzic, dr Tomasz Szul, dr Jarosław Knaga za przeprowadzenie badań nad zachowaniem ciągłości dostaw energii cieplnej układów pracy pomp ciepła zmierzające do stworzenia standardów umowy ESCO (Energy Saving Company); kreowanie rynku usług energetycznych; celem działania podmiotów ESCO jest poprawa efektywności gospodarowania energią prowadząca do wymiernych efektów ekonomicznych, idąca w parze z dbałością o środowisko naturalne,

EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

- Maria Jasińska za aktywną działalność społeczną jako wiceprezes Zarządu Okręgu LOP, za organizowanie konkursów, warsztatów, zajęć terenowych, wystaw i prezentacji w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZAGROŻONYCH SCHORZENIAMI ZWIĄZANYMI Z ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA:

- Barbara Pająk - nauczyciel, współpracuje z Fundacją „Miasteczko Śląskie” już 19 lat; współpraca dot. ona profilaktyki zdrowotnej dzieci na terenach skażonych ołowiem opracowuje ulotki i zeszyty edukacyjne.

DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE I PROMOCJA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH
- zespół: Jarosław Bucki, Lucyna Siwek za autorstwo oraz najwyższej jakości poziom merytoryczny i artystyczny przygotowywanych programów filmowych i telewizyjnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu ekologii.

W kategorii NAGRODA SPECJALNA:
- dr Sabina Pierużek-Nowak - za aktywny udział w programie ochrony wilka w Beskidach, ochronę korytarzy ekologicznych, promocję postaw proekologicznych wobec dużych drapieżników oraz liczne akcje edukacji ekologicznej oraz prelekcje, referaty i publikacje.

Dyplom honorowy otrzymał
Grzegorz Pasieka – za zainicjowanie działań: promowanie działalności proekologicznej wśród młodzieży szkolnej poprzez patronowanie konkursom ekologicznym o selektywnej zbiórce odpadów, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych oraz promocję ograniczania zużycia energii; za działania popularyzatorskie wśród przedsiębiorców poprzez organizacje szkoleń, konferencji, seminariów, a także publikacje w wydawnictwach ekologicznych.

Wszystkim eko-przyjaciołom serdecznie gratulujemy!

kk
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

 

© 2021 Grupa INFOMAX