Advertisement
Czerwcowy numer Ekologii - zapraszamy do lektury!
Image
Tematem wiodącym tego wydania „Ekologii” miała być – i właściwie jest – efektywność energetyczna. Jednak pracując nad rozwinięciem zagadnienia, kontaktując się z osobami, które mają coś ważnego do powiedzenia w tej kwestii – doszłam do wniosku, że nie sposób pominąć tu refleksji nad aktualną sytuacją polskiej energetyki oraz przyszłością tej branży, zwłaszcza w kontekście naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej.

Dlatego polecam Państwa uwadze artykuł autorstwa Czesława Śleziaka „Bezpieczeństwo ekologiczno-energetyczne”, traktujący o energetycznej strategii Unii Europejskiej, filozofii zrównoważonego rozwoju oraz związku tych zagadnień z polityką, a także rozmowę ze Stanisławem Tokarskim „Polska energetyka i unijne dylematy klimatyczne”.

Zachęcam też do zapoznania się obszernym tekstem Wojciecha Stawianego „Z myślą o przyszłości”, informującym o programach priorytetowych NFOŚiGW na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

Godnymi polecenia są również stałe rubryki naszego pisma: Samorządy dla środowiska, Ekologia i paragraf oraz Nauka i ekologia.

Zapraszam do lektury!

EKOLOGIA NR 2/2011


Ewelina Sygulska
 

© 2021 Grupa INFOMAX