Advertisement
Rusza przeciwpowodziowy "Program Żuławski - 2030"
ImageUmowy na dwa pierwsze projekty przeciwpowodziowe, spośród sześciu zaplanowanych dla Żuław do 2030 roku, zostały podpisane w Gdańsku w środę 20 lipca o godz. 12.00. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Umowę podpisali:
Paweł Adamowicz - Prezydent Gdańska
Grzegorz Nowaczyk - Prezydent Elbląga,
Władysław Jan Majka - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na początek "Programu Żuławskiego - 2030", Gdańsk i Elbląg na ochronę przeciwpowodziową otrzymają wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w wysokości 166 mln zł.

O projekcie Gdańskim
Projekt zlokalizowany jest w Mieście Gdańsku na Kanale Raduni, wzdłuż ul. Trakt Św. Wojciecha, na odcinku od zrzutów eksploatacyjno - powodziowych  z Kanału Raduni do Opływu Motławy do granicy Miasta Gdańska.Przebudowa Kanału Raduni na terenie  Gdańska zapewni swobodny spływ wód opadowych które 10 lat temu wyrządziły ogromne szkody.Budowa umocnień brzegowych lewego i prawego brzegu kanału oraz przebudowa wału kanału z budową drogi eksploatacyjnej,  zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom gęsto zaludnionego i zurbanizowanego Gdańska, oraz zabezpieczy ujęcie wód w Lipce.
Koszt całkowity projektu to  154, 5 mln zł z czego ponad 131 mln zł dofinansuje NFOŚiGW. Termin realizacji projektu – 2014 rok.

Elbląg do 2013 roku zrealizuje projekt za 42 mln zł z czego 35 mln zł pozyska z NFOŚiGW. Fundusze zostaną przeznaczone na przebudowę systemu przeciwpowodziowego:
na prawym brzegu rzeki Elbląg,
w rejonie od ujścia rzeki Babicy,
w rejonie od rzeki Fiszewki
oraz Polder Nowe Pole – Zatorze.

Ponadto zostanie zbudowany Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe. Jednym z podstawowych elementów tego systemu będzie Moduł Prognozowania Powodzi, który określi zagrożenie wystąpienia powodzi z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do 2030 roku” podzielono na kilka etapów. Do roku 2015 wyodrębniono Etap I, w którym zaplanowano przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu. Wybrano 43 zadania podstawowe i 5 rezerwowych. Będą one realizowane przez sześciu partnerów Programu – Beneficjentów POIiŚ.Program jest realizowany na podstawie porozumienia, którego sygnatariuszami są: Minister Środowiska, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, oraz marszałkowie województwa Pomorskiego  i Warmińsko – Mazurskiego. Został on  opracowany w zgodzie  z wymaganiami prawa krajowego i unijnego. Jest spójny z nowym projektem Polityki Wodnej Państwa oraz wojewódzkimi strategiami rozwoju Polski. Dzięki niemu zostanie zapewniona skuteczna ochrona przeciwpowodziowa na terenie Żuław, głównie poprzez odbudowę  i modernizację istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej.

Żuławy położone na terenach depresyjnych są najbardziej zagrożone powodziami ze wszystkich regionów w kraju. Delta Wisły wraz z Żuławami Wiślanymi zajmują 1% powierzchni Polski. To region zagrożony wodami od strony morza cofką morską  i  powodziami  sztormowymi (październik 2009), a od strony Wisły powodziami zatorowymi u jej ujścia albo powodziami związanymi z  przejściem wielkich wód (2010 r).

Witold Maziarz
rzecznik prasowy NFOŚiGW
 

© 2024 Grupa INFOMAX