Advertisement
Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej
ImagePrzed nami już trzecia edycja Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2011, do której tradycyjnie zapraszamy wszystkie osoby związane z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. HydroSilesia to ważna inicjatywa poświęcona aktualnym zagadnieniom gospodarki wodnej. Na targach zaprezentują się między innymi dostawcy i wykonawcy branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz projektanci oczyszczalni ścieków. Nie zabraknie producentów wodomierzy, rur i aparatury kontrolno-pomiarowej.

HydroSilesia to jednak nie tylko targi, to również branżowe spotkania i konferencje,  w których wezmą udział przedstawiciele instytucji branżowych, kadra naukowo-badawcza oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Konferencja "HYDROINTEGRACJE 2011" to trzecia edycja udanego wydarzenia, którego organizatorami są: Śląski Klaster Wodny, GPW S.A. oraz GAPP. Podczas konferencji omówione zostaną m.in. zmiany w prawie w zakresie gospodarki wodnej oraz, nowoczesne technologie w procesie oczyszczania ścieków oraz techniki transmisji danych instalacji wod-kan.

Seminarium: „Urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz ich rola w ochronie przeciwpowodziowej"
- tu wśród tematów znalazły się te związane z finansowaniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem urządzeń wodnych oraz koordynacją służb zarządzania kryzysowego. Organizatorem jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Konferencja „Technologie Termiczne dla Zagospodarowania Odpadów"
to wydarzenie, podczas którego specjaliści z branży i przedstawiciele świata nauki będą rozmawiać miedzy innymi o utylizacji odpadów oraz aspektach prawnych i technicznych inwestycji ekologicznych. Nie zabraknie prezentacji najnowszych rozwiązań technologicznych, które zostaną zaprezentowane przez czołowe firmy z branży.

Do udziału w targach i wydarzeniach towarzyszących zapraszamy przede wszystkim branżowych specjalistów, inżynierów, projektantów i instalatorów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, administracje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, służby zarządzania kryzysowego, oraz zakładów sanitarnych.

Organizatorzy

Źródło: http://exposilesia.pl
 

© 2024 Grupa INFOMAX