Advertisement
Poznań "popłynie"...
Image
Z początkiem października podpisano kolejny projekt na rzecz ochrony środowiska: „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”, wdrażany w ramach Priorytetu II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Całe przedsięwzięcie zamknie się w kwocie ponad 1 mld zł, która zostanie zainwestowana przede wszystkim w budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów, instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych czy też w wykonanie podłączenia instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz sieci elektroenergetycznej.

Zrealizowany nowoczesny system zagospodarowania odpadów w Poznaniu ma docelowo objąć swym oddziaływaniem ponad 500 000 mieszkańców.

kk
 

© 2024 Grupa INFOMAX