Advertisement
Są pieniądze na rekultywację...
ImageMinisterstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów z zakresu rekultywacji terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo, a także przedsięwzięcia polegające na zabezpieczeniu osuwisk i budowie umocnień brzegowych. Na ten cel Unia Europejska przeznaczyła aż 50 mln euro.

Wnioski dotyczące projektów przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, będą przyjmowane w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dla projektów o wartości powyżej 25 mln euro) lub we właściwym oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro) do 16 stycznia 2012 roku.

kk
 

© 2024 Grupa INFOMAX