Advertisement
Bug trochę bezpieczniejszy
Dzięki polskiemu dofinansowaniu na Białorusi, poprawi się nie tylko jakość wody w Bugu i Narwi, wzrośnie również bezpieczeństwo ujęcia wody dla aglomeracji warszawskiej.

Przestarzała białoruska oczyszczalnia ścieków w Brześciu wsparta przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, doczeka się kolejnej modernizacji. Po zakończeniu inwestycji wartej ponad 3,6 mln zł, ścieki z przygranicznego miasta, będą spełniać wszelkie rygorystyczne normy czystości. Nie tylko Bug i Narew staną się czystsze, wzrośnie również bezpieczeństwo ujęć wody do picia znajdujących wzdłuż tych rzek.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków znajdująca się tuż za naszą wschodnią granicą, od lat 60’ przyjmuje nie tylko ścieki komunalne pochodzące z 300-tysięcznego Brześcia, ale też z różnych zakładów przemysłowych. Niedoinwestowanie gospodarki ściekowej doprowadziło tam do powstania lagun przepełnionych niebezpiecznymi osadami znajdujących się na obszarze starorzecza Bugu. W niektórych miejscach są one oddzielone od rzeki jedynie wałem przeciwpowodziowym.

Image

Po podpisaniu umowy w Polskim Konsulacie w Brześciu, Białoruski beneficjent   przedsiębiorstwo „Brestwodokanał” (www.bvod.by) – na swojej stronie internetowej ogłosił przetarg międzynarodowy na modernizację 6 osadników wtórnych w tamtejszej oczyszczalni. To jeden z warunków przekazania przez Fundusz dotacji. Ogłoszenie o przetargu zamieścił również polski Biuletyn Zamówień Publicznych. W 2009 roku zamówienie na dostarczenie do Brześcia urządzeń do odwadniania osadów ściekowych, również sfinansowane przez NFOŚiGW, wygrała firma słowacka. Teraz przed podobną szansa staną także polskie firmy.

Narodowy Fundusz dofinansowuje przede wszystkim inwestycje krajowe, jednakże w tym przypadku fundusze zainwestowane za wschodnią granica służyć będą również mieszkańcom wschodniej i centralnej Polski.

„Jeśli chcemy mieć czyste i bezpieczne rzeki, czasami ich ochronę trzeba rozszerzyć poza krajową część zlewni, środowisko naturalne nie zna granic politycznych”. powiedział Władysław Jan Majka - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas uroczystego podpisania umowy w Brześciu.

Nowa inwestycja w brzeskiej oczyszczalni ma się zakończyć do końca 2014 roku. Modernizacji poddawane będą 2 osadniki wtórne rocznie.

Zespół Prasowy NFOŚiGW
rzecznik@nfosigw.gov.pl
22 45 90 557, 660 400 420, 724 700 827
 

© 2024 Grupa INFOMAX