Advertisement
Więcej pieniędzy = nowe umowy
ImageCałkiem niedawno Ministerstwo Środowisko zapowiedziało, że Unia Europejska przeznaczy dodatkowe 360 mln euro na polską gospodarkę wodno-ściekową. Jak się okazuje, to nie wszystkie zmiany na korzyść naszego kraju. UE przekaże bowiem 424 mln euro na wsparcie projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach gospodarki wodno-ściekowej stanowiącej działanie 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lista rankingowa zostanie poszerzona o 15 nowych projektów. Dodatkowe finanse z UE zostaną przeznaczone na konkursy już rozpoczęte oraz te zupełnie nowe. Jest szansa, że dofinansowanie otrzymają również inwestycje, które znalazły się na listach rezerwowych.

kk
 

© 2024 Grupa INFOMAX