Advertisement
Zielona Stolica Europy 2015
Osiem miast ubiega się o tytuł „Zielonej Stolicy Europy” w 2015 r.

Upłynął już termin składania zgłoszeń do konkursu o tytuł „Zielonej Stolicy Europy” w 2015 r. O nagrodę ubiegają się następujące miasta:
  • Bristol (Zjednoczone Królestwo)
  • Bruksela (Belgia)
  • Bydgoszcz (Polska)
  • Dublin (Irlandia)
  • Glasgow (Zjednoczone Królestwo)
  • Kaunas (Litwa)
  • Kutahya (Turcja)
  • Lublana (Słowenia)
Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „To już szósta edycja konkursu o tytuł „Zielonej Stolicy Europy”. Z zadowoleniem zauważamy, że miasta, które już wcześniej ubiegały się o ten tytuł, robią to ponownie, a miasta biorące udział w konkursie po raz pierwszy wykazują prawdziwe zainteresowanie. Wiele miast z Unii Europejskiej, wprowadzając nowatorskie innowacyjne rozwiązania problemów dotyczących ochrony środowiska, wyznacza światowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Tytuł „Zielonej Stolicy Europy” stanowi niepowtarzalną okazją do podzielenia się tą wiedzą z resztą Europy.”

Nagrodę „Zielona Stolica Europy” przyznaje się miastu wprowadzającemu nowatorskie rozwiązania przyjazne dla środowiska. Zespół międzynarodowych ekspertów przeprowadzi teraz techniczną ocenę wszystkich zgłoszeń na podstawie dwunastu kryteriów, które obejmują: zmianę klimatu i efektywność energetyczną, transport lokalny zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, jakość powietrza atmosferycznego i poziom hałasu, miejskie tereny zielone i zrównoważoną gospodarkę gruntami, ochronę przyrody i różnorodności biologicznej, gospodarowanie odpadami, zużycie wody i oczyszczanie ścieków, ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie oraz zarządzanie środowiskiem przez władze lokalne.

W 2013 r. finaliści konkursu zostaną poproszeni o przedstawienie swoich kandydatur międzynarodowemu jury, które oceni ich zaangażowanie w poprawę stanu środowiska naturalnego, poziom ambicji ich celów na przyszłość, działania komunikacyjne oraz zakres, w jakim miasta te mogą stanowić wzór do naśladowania i propagować najlepsze praktyki w innych miastach europejskich. Takie wyróżnienie nie tylko stanowi inspirację dla innych miast, lecz również zwiększa popularność i atrakcyjność miasta-laureata, przyciągając do niego turystów, a także nowych mieszkańców i pracowników.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu we francuskim Nantes („Zielona Stolicy Europy” w 2013 r.).

Kontekst

Odkąd w 2010 r. ustanowiono nagrodę „Zielona Stolica Europy” tytuł ten przyznano czterem miastom. Pierwszą edycję konkursu wygrał Sztokholm, a następną w 2011 r. – Hamburg. Obecnie tytuł „Zielonej Stolicy Europy” posiada miasto Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii. W 2013 r. będzie to Nantes, a w 2014 r. – Kopenhaga.

W skład jury konkursu wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Europejskiej Agencji Środowiska, ICLEI – stowarzyszenia samorządów lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, Biura Porozumienia Między Burmistrzami oraz Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
 

© 2024 Grupa INFOMAX