Advertisement
Kraków wziął się za odpady...
Image
Mat. prasowe.
31 października br. została podpisana umowa na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu pn. Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie i powinno być zakończone z końcem 2015 roku.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 370 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całość zaś zamknie się w kwocie ponad 790 mln zł.

Zakład będzie przyjmował odpady wcześniej przebrane, z których wyłączone będą odpady przeznaczone do recyklingu. Jego wydajność szacowana jest na 220 tys. ton odpadów rocznie, z których zakład będzie wytwarzał energię elektryczną oraz ciepło.

kk
 

© 2024 Grupa INFOMAX