Advertisement
Rekultywacja składowisk w Kobiernikach dzięki unijnej dotacji
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach otrzymał zielone światło na realizację inwestycji mającej wpływ na gospodarkę odpadami w regionie. Projekt otrzymał wsparcie w kwocie ponad 4,6 mln zł z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Kobiernikach to składowisko regionalne, obsługujące region płocki. Odpady odbierane są przede wszystkim z obszaru miasta Płock oraz gmin: Stara Biała, Brudzeń i Nowy Duninów. Zakład obsługuje ok. 149 tys. mieszkańców. Wkrótce składowisko odpadów zostanie poddane licznym zabiegom mającym na celu jego rekultywację i przywrócenie walorów przyrodniczych.

W ramach projektu pn. „Rekultywacja składowisk w Kobiernikach z wykonaniem instalacji odgazowania składowisk i zagospodarowaniem biogazu na cele produkcji energii elektrycznej z odzyskaniem ciepła w ZUOK Kobierniki” wykonane zostaną trzy zadania:

  • rekultywacja kwater składowisk odpadów nr 01 i 02 o powierzchni 3,03 ha i pojemności 270 000 m³ w Kobiernikach;
  • budowa instalacji do odgazowania i kontenerowej siłowni biogazu wraz z zespołem prądotwórczym;
  • zakup kompaktora do zagęszczania odpadów balastowych na składowisku.

Inwestycja realizowana będzie w kilku etapach. Rekultywacja biologiczna obejmie wysianie wieloletnich gatunków traw o długim okresie wegetacji oraz odpowiednio skomponowane mieszanki roślin zielnych, nawożenie oraz zabiegi agrotechniczne i nasadzenie krzewów. Kolejnym krokiem będzie instalacja studni odgazowujących, wykonanie analizy zasobności i jakości gazu składowiskowego. Kupno nowego kompaktora zwiększy efektywność zagęszczania balastu na składowisku, co przyczyni się do przedłużenia czasu eksploatacji składowiska, zwiększenia stabilności zgromadzonych na składowisku masy odpadów i zwiększenia efektywności rekultywacji składowiska.

Projekt przewiduje zastosowanie innowacyjnych technologii odzysku biogazu ze składowisk, nawet jeżeli zawartość metanu w gazie składowiskowym nie będzie przekraczała 20 proc. jego objętości.

 

© 2024 Grupa INFOMAX