Advertisement
Samowystarczalni energetycznie - czy to możliwe?

Image
www.mazowia.eu


Gospodarstwa domowe samowystarczalne energetycznie czy energooszczędny hotel inteligentny to już nie tylko futurystyczne hasła. Staną się rzeczywistością w Jabłonnie dzięki pracom prowadzonym przez Centrum Badawcze tamtejszego PAN. Na ten projekt ośrodek otrzyma ponad 75,8 mln zł z UE. Poza tym będzie w tym zakresie współpracował z czołowymi firmami z sektora energetyki.

Umowę na unijne dofinansowanie podpisali dzisiaj Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Jarosław Mikielewicz – Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk. W wydarzeniu udział wzięli Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora ds. RPO WM w MJWPU.

Bardzo się cieszę, że przy okazji podpisywania tej umowy doszło do spotkania samorządowców ze światem nauki. Rodzi się bowiem możliwość ważnej współpracy na przyszłość – rozpoczął marszałek Adam Struzik. – Projekt Polskiej Akademii Nauk jest jednym z największych tego typu projektów w naszym województwie. Mazowsze ma duży potencjał w źródłach energii odnawialnej, dlatego wiążemy z projektem PAN-u duże nadzieje. Liczymy na to, że dzięki tym badaniom uda się wykorzystać potencjał naszego regionu.

To dla nas wiodący projekt badawczy – ważny, bo dotyczący przede wszystkim kogeneracji energetycznej – dodał prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk. – Planujemy prowadzenie bardzo zróżnicowanych badań, ale co ważne wszystkie mają służyć praktycznemu zastosowaniu ich efektów.

Projekt zakłada utworzenie Centrum Badawczego, które składać się będzie z zespołu kilku – tematycznie spójnych – laboratoriów badawczych wraz z niezbędnym zapleczem hotelowo-seminaryjnym i infrastrukturą.

Będzie to baza laboratoryjna wykorzystywana zarówno do prowadzenia samodzielnych badań przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN, jak i realizowanych we współpracy z innymi placówkami naukowymi PAN, wyższymi uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także z wiodącymi firmami w sektorze energetyki.

Jednym z głównych celów Centrum Badawczego będzie tworzenie i dostosowywanie istniejących technologii do potrzeb i możliwości polskich gospodarstw. W szczególności dotyczy to tworzenia gospodarstw i gmin samowystarczalnych energetycznie oraz związanych z tym działań promocyjnych, doradczych i informacyjnych dla mieszkańców wsi i małych miast.

Najważniejszym elementem składowym Centrum będzie Energooszczędny Hotel Inteligentny (EDI). Ten unikalny w skali kraju kompleks badawczy i demonstracyjny pełnić będzie także funkcję hotelową i seminaryjną. EDI wyposażony zostanie we wzajemnie skojarzone i „inteligentnie” sterowane urządzenia zapewniające samowystarczalność energetyczną ze źródeł odnawialnych. Każde z tych urządzeń zostanie tak zaprojektowane i zlokalizowane w obrębie jednostki hotelowej, że będzie mogło stanowić odrębne stanowisko do prac badawczych. Do głównych zadań Centrum będzie należało prowadzenie m.in. prac badawczych dotyczących: strategii rozwoju nowych źródeł energii, odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, biopaliw, ekologicznych skutków konwersji energii, a także wdrażanie nowych technologii z obszaru nowych i odnawialnych źródeł energii oraz akumulacji energii.

Tytuł projektu: Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja energii i źródła odnawialne w gminie Jabłonna”
Wartość projektu: 92 749 792,72 zł
Wysokość dofinansowania: 75 832 687 zł
Beneficjent: Instytut Maszyn Przepływowych Roberta Szewalskiego Polskiego Akademii Nauk
Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

 

Joanna Czechowicz-Bieniek
wz. Rzecznika Prasowego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Edyta Al-Tawil
Zespół Prasowy
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

 

© 2024 Grupa INFOMAX