Advertisement
Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
ImageGekon jest kompleksowym instrumentem finansowym przygotowanym wspólnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Gekon wynosi 400 mln zł.

Celem programu jest dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych w poniższych obszarach:
1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.
2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii.
3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł.
5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Program skierowany jest do przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowych (których liderem jest przedsiębiorca).
Formą dofinansowania będzie dotacja, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju realizowanych prac (faza związana z badaniami i rozwojem lub faza związana z wdrażaniem technologii) oraz rodzaju beneficjenta.

Termin ogłoszenia I konkursu na nabór wniosków zaplanowany jest na grudzień 2012 r., a nabór wniosków przewidziano na początek roku 2013.

Zapraszamy na dedykowaną stronę programu GEKON:  http://program-gekon.pl
 

© 2024 Grupa INFOMAX